Meditace vedené hlasem Vladimíra

K tomu, abychom všeobecně zlepšili náš život, je nezbytné změnit dosavadní vadné náhledy na věci a okolnosti, které se kolem nás dějí. Chápat je tak, jak skutečně existují. Rozpojit staré a nelogické názory, náhledy a nervová spojení a vytvářet nová spojení založená na chápání pravé skutečnosti – na tom, jak věci i lidé a situace fungují. Tento proces rozpojování a vytváření nových spojení můžeme označit jako transformaci. Když něco transformujeme, měníme to do nové podoby. Vytváříme nový pořádek. Přesně to je potřeba udělat s naší myslí. Popravdě jediným způsobem, jak lze mysl transformovat, je prostřednictvím meditace. To je jediný doposud ověřený způsob, jak spustit transformaci bez toho, aniž by se vytratil efekt.

Antidepresiva jsou účinným nástrojem v akutní fázi, kdy je potřeba zažehnat to nejhorší – stavy, které nás ohrožují na zdraví. Posléze je ale moudré vybrat si jako prostředek k nápravě mysli meditaci. Když totiž antidepresiva vysadíme, zjistíme že k žádné transformaci nedošlo a potíže se mohou vrátit. Proto se tabletek někteří lidé nezbaví po zbytek života. Když ale vysadíme meditaci (přestaneme se jí věnovat), efekt transformace i přesto zůstane a nevyprchá.

Meditace, které vám zde nabízím, jsou sekulární (nejde o náboženskou tématiku) a spadají do kategorie mindfulness – buddhistického konceptu všímavého rozvoje mysli. Kéž jsou vám meditace k užitku.

Přidat do košíku

Přidat do košíku

Přidat do košíku

Přidat do košíku

Přidat do košíku

Přidat do košíku

Rychlá relaxace mysli a šíjových svalů

Technika pro rychlou relaxaci mysli a šíjových svalů, kterou můžete používat i několikrát denně, protože nezabere příliš mnoho času a přesto přinese osvěžení, uvědomění si přítomného okamžiku a celkové zklidnění.

Délka videa je 16 minut.
0 Kč

Přidat do košíku


Dechové cvičení Nadi Shodhana

Nadi Shodhana a Anuloma Viloma jsou perfektní dechové techniky, které patří do souboru Pránajáma v ájurvédě – indické medicíně. Jsou jednoduché k pochopení a univerzálně můžeme říct, že velmi rychle srovnávají zahřívací a ochlazovací energie v těle, čímž zklidňují i samotnou mysl. Pojďte na to společně se mnou.

Délka videa je 18 minut.
0 Kč

Přidat do košíku


V rychlosti zklidníme mysl

Vyčleňte si 15 minut a pojďme si říct něco o tom, jak je možné efektivně a rychle zklidnit zdivočelou mysl díky koncentraci na dech. Nejen že ho máme vždycky při sobě, ale také se může stát prostředkem základní pomoci. Pozornost na něj dokáže zmírnit stres, úzkost, rozčílení a napětí všeobecně.

Délka videa je 15 minut.
0 Kč

Přidat do košíku


Otázky a odpovědi ze studia WANG

Nejčastější otázky a odpovědi jsem zkompletoval do 50 minutového videa ve stylu neformálního povídání ze studia WANG. Tak si uvařte třeba dobrou kávu nebo čaj, udělejte si chvíli pohodu a pojďme si popovídat s Buddhou za zády.

Délka videa je 54 minut.
0 Kč

Přidat do košíku