Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky emailových obchodních sdělení

Znění tohoto souhlasu je platné od 1. 12. 2023.

1. Udělujete tímto souhlas podnikateli Vladimír Hajduk, se sídlem Hromůvka 1889, 75301 Hranice, IČ 76479609, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje:

 • emailovou adresu,
 • jméno,
 • příjmení.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • a. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:

 • a. zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. INVENIO Media s.r.o. se sídlem Struhlovsko 1219, 75301, Hranice 1, Česká republika;
 • b. ECOMAIL.CZ, s.r.o. se sídlem Na Zderaze 1275/15, 12000, Praha 2, Česká republika;

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého doručeného emailu do vaší emailové schránky nebo odesláním emailu do emailové schránky hajduk@wanghranice.cz nebo odesláním zprávy do datové schránky ID: j6qwdyz

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.