Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument “Ochrana osobních údajů” je platný a účinný od 1. 12. 2023.

1. Podnikatel Vladimír Hajduk, se sídlem Hromůvka 1889, 75301 Hranice, IČ 76479609, zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Hranicích (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává v eshopu umístěném na adrese https://www.cenrezig.orientalnimedicina.cz ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu / sídlo.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 • 2.1. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Heureka Group a.s. se sídlem Karolinská 7063, 186 00, Praha 8 – Karlín, Česká republika;
 • Fakturoid s.r.o. se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha 1 – Staré Město, Česká republika;
 • Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov, Česká republika;
 • Zásilkovna s.r.o. se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9, Česká republika;
 • Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irsko;
 • Facebook Ireland Limited se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;
 • Stripe Payments Europe Limited se sídlem 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E0, Irsko;
 • GOPAY s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika.

 • 4.1. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese hajduk@wanghranice.cz nebo hajduk@orientalnimedicina.cz.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://www.cenrezig.orientalnimedicina.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • zajištění základní funkčnosti webových stránek;
 • statistickým;
 • marketingovým.
 • 6.1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • 6.2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 • 6.3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 • 6.4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • 6.5. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Heureka Group a.s. se sídlem Karolinská 7063, 186 00, Praha 8 – Karlín, Česká republika;
 • Fakturoid s.r.o. se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha 1 – Staré Město, Česká republika;
 • Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov, Česká republika;
 • Zásilkovna s.r.o. se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9, Česká republika;
 • Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irsko;
 • Facebook Ireland Limited se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;
 • Stripe Payments Europe Limited se sídlem 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E0, Irsko;
 • GOPAY s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.